top of page
ACTIVITEITEN

Eerste vrijdag van de maand: gebedsmoment

Elke eerste vrijdag van de maand om 10.00 uur wordt aan het graf van Herman Wijns samen gebeden. Tijdens de wintermaanden (november tot april) gaat dit door in het herinneringshuis (Van Heybeeckstraat 23, Merksem).

Eerst worden de verschillende intenties vermeld, waarna het rozenhoedje gebeden wordt met de droevige mysteries.

DSC_6931.jpg

De H.-Hart-vrijdag (eerste vrijdag van iedere maand) was Hermans schoonste dag; hij verenigde zich met de lijdende Christus. Daarom bidden wij ook het gebed voor de wonden van de Heer. Dan wordt het "Salve Regina” gezongen om eer aan Maria te brengen.

Hierna komt het gebed om Hermans voorspraak en het gebed om de zaligverklaring te bekomen van de jonge Herman Wijns. Tussen beide in wordt vaak het lied "Herman Wijns" gezongen, dat geschreven werd door het Chrisko-koor uit Nederland.

We sluiten af met een Marialied.

Dit alles neemt een 45-tal minuten van onze tijd, maar vult ons hart telkens weer met grote vreugde. Na het samen bidden, is het herinneringshuis, dat vlakbij het kerkhof gesitueerd is, open.

Adres kerkhof: Van Heybeeckstraat 11 - 2170 Merksem (Antwerpen)

Derde dinsdag van de maand: gebedsmoment

Elke derde dinsdag van de maand om 14.00 uur vindt in het herinneringshuis een gezamenlijk gebedsmoment plaats.

Eerst worden de verschillende intenties vermeld, waarna het rozenhoedje gebeden wordt met een van de mysteries.

Dan zingen we het "Salve Regina” om eer aan Maria te brengen. Hierna komt het gebed om Hermans voorspraak en het gebed om de zaligverklaring te bekomen van de jonge Herman Wijns. Tussen beide in bidden we een bezinningstekst en zingen we het lied ‘Herman Wijns’ van het Chrisko-koor uit Nederland en een Marialied.

Als afsluiting wordt er een tas koffie of thee aangeboden met een eenvoudige versnapering en kan er nog nagepraat worden en onze verbondenheid worden versterkt. We hopen dat de aanwezigheid mag aangroeien, zodat ons gezamenlijk gebed nog meer kracht krijgt. Het is steeds hartverwarmend en deugdoend.

 

Adres herinneringshuis: Van Heybeeckstraat 23 - 2170 Merksem (Antwerpen)

Herman Wijnsdag 2024

Op 25 mei herdenken we Herman Wijns’ sterfdag (sterfdatum 26 mei 1941). De plechtige eucharistieviering heeft plaats om 11.00 uur. Daarna om 13.00 uur samenkomst rond het graf van Herman op het kerkhof in de Van Heybeeckstraat.

GEBED OM HERMANS VOORSPRAAK

In de Naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.

Herman, ge hebt tijdens uw korte leven meegevoeld met het leed van de anderen en hebt zelf van nabij kennis gemaakt met nood, pijn en beproeving.

Ge hebt met een onwrikbaar kinderlijk vertrouwen tot God gebeden om hulp en hebt verhoring gevonden.

Ge hebt, doelend op uw dienst bij het altaar, bemoedigend uw moeder gezegd: 'Als ge iets aan O.-L.-Heer wilt vragen, zeg het tegen mij, ik zit er het dichtste bij.'

Wij hopen dat de goede God u thans dicht bij zich heeft opgenomen in de hemel.

Wij vragen u daar voor ons te bepleiten, de belangen van Gods rijk en van de Kerk, maar ook wat ons na aan het hart ligt en ons zorgen baart ... Mogen wij uw machtige voorspraak ondervinden bij God, Wie de kleinen zo dierbaar zijn.

Laat ons U navolgen in uw nooit aflatend vertrouwen.

Dat wij met U altijd God mogen danken om zijn goedheid en ons veilig weten in zijn hand.

Maria, Hulp der Christenen, bid voor ons!

franse vlag.png

PRIÈRE POUR DEMANDER L'INTERCESSION DU PETIT HERMAN WIJNS

Au nom du Père, et du fils et du Saint-Esprit.

Herman, durant ta courte vie tu as compati à la souffrance des autres et tu as connu toi-même de près de la douleur, la détresse et l'epreuve.

Tu as prié Dieu avec une confiance inébranlable et tu as été exaucé.

Faisant allusion à ton service à l'autel, tu encourageais ta mère, en lui disant: 'Si tu veux demander une faveur à Notre Seigneur, parle-m'en: j'en suis le plus proche...'

Nous espérons que le bon Dieu t'a admis tout près de Lui sans le ciel. Nous te demandons d'intercéder pour nous là-bas: pour les besoins de l'Eglise et du royaume de Dieu, mais aussi pour ce qui nous tient à cœur et ce qui nous préoccupe...

Puissons-nous ressentir ta puissante intercession auprès de Dieu, qui aime tant les petits.

Que nous puissions t'imiter dans ta confiance inébranlable; que nous puissions toujours remercier Dieu avec toi pour sa bonté et nous entir en sécurité dans sa main.

Marie, Secours des Chrétiens, priez pour nous.

PRAYER FOR HERMAN WIJNS' INTERCESSION

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.

Herman, during your short life, you sympathized with the sufferings of others and you yourself suffered pain, distress and trials. You prayed to God with an unshakable confidence, and you were heard.

Referring to your service at the altar, you said encouragingly to your mother, 'If you want to ask the Lord a favour, tell it to me, I am closest to Him.'

We hope that the good God has admitted you quite close to Him in heaven. We ask you to plead for us there for the needs of the Kingdom of God and of the Church, but also for what is close to our hearts and preoccupies us...

May we experience your powerful intercession with God, who so fervently loves children.

May we imitate you in your unshakable confidence and may we, with you, thank God for His kindness and feel safe in His hand.

Mary, the Help of Christians, pray for us!

GEBET UM DIE FÜRSPRACHE VON HERMAN WIJNS ZU ERHALTEN

Liebe Herman, noch so jung wurdest du mit Gnaden reich beschenkt:

-mit wahrem Gebetsgeist

-mit Freude im Opfer

-mit Nächstenliebe

-mit grossem Fleis und Arbeitseifer als Schüler

-mit einem ausstrahlenden, lebendigen Glauben and die hl. Eucharistie.

Hilf uns, dass wir durch die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria, die Hilfe der Christen, dem Gebete true bleiben, 'das so überaus wichtig ist.'

Mache besonders, dass wir zum Kreuz zurückkehren, zur hl. Messe, 'diesem wunderbaren Geheimnis, das sich täglich aus unseren Altären vollzieht.'

Und dann erbitten wir van Jesus, durch deine Fürsprache, für alle Priester und Gottgeweihten: Heiligkeit, brennender Eifer für ihr Apostolat, Beharrlichkeit und neue Berufungen; das sie ganz und für immer ihrer wunderbaren Aufgabe treu bleiben.

Amen.

ORACIÓN PARA LA INTERCESIÓN DE HERMAN

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Herman, en tu corta vida experimentaste el sufriemento de los otros y conociste de cerca la necesidad, el dolor y el suplicio.

Tú, con inquebrantable fe de niño, pediste a Dios ayuda y fuiste escuhado.

Tú, refiriéndote a tu servicio en el altar, dijiste a tu madre confortante: "Si quieres pedir algo a Nuestro Señor, dímelo a mí: yo estoy más cerca."

Esperamos que el buen Dios te haya acogido en el cielo cerca a Él.

Te pedimos que abogues por nosotros: por los intereses del Reino de Dios y de la Iglesia,... pero tambíen por todo lo que nos agobia en estos momentos....

Requerimos de tu mediación poderosa ante Dios, Quien ama a los más pequeños.

Déjanos imitar tu inquebrantable fe.

Que nosotros, junto a ti, podamos agradecer a Dios por su bondad y sentirnos en su mano.

Maria, Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros!

PREGHIERA PER CHIEDERE L'INTERCESSIONE DI HERMAN WIJNS

Herman, nella tua breve vita, hai voluto soffrire nelle sofferenze degli altri e tu stesso hai sperimentato da vicino il dolore, la desolazione e la prova; hai pregato Iddio con fiducia incrollabile e sei stato esaudito; riferendoti al tuo servizio all'altare, hai detto a tua madre con tono incorriagiante: "Se vuoi chiedere un favore a Nostro Signore, dimmelo, perché Gli sono più vicino."

Noi speriamo che il Buon Dio ti abbia accolto in Cieli presso de Lui.

Ti chiediamo di farti portavoce per noi delle necessità del Regno di Dio e della Chiesa, di quello che abbiamo nel cuore e di ciò che ci preoccupa...

Potessimo davvero imitarti nella tua incrollabile fiducia, potessimo con te ringraziare sempre Iddio per la Sua bontà e sentirci al sicuro nella Sua mano.

Maria, aiuto dei cristiani, prega per noi.

bottom of page